Interna Medicina

Interna medicina se naziva još i “ kraljicom medicine „  jer se bavi širokom lepezom bolesti , najpotpunije i najdetaljnije sagledava celokupno zdravstveno stanje pacijenta.

Interna medicina je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom , dijagnostikom i lečenjem bolesti unutrašnjih organa odraslih osoba.
Internista je specijalista za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku.

Kod interniste se mogu pregledati pacijenti koji imaju problema sa bolestima jednog ili više organskih sistema : bolesti srca i krvnih sudova , digestivne bolesti ili bolesti organa za varenje , bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda , bolesti ishrane i metabolizma , bolesti krvi i linfnih žlezda , poremećaji bubrežne funkcije , bolesti organa za disanje bolesti organa za kretanje ( kosti , zglobovi , mišići ) – reumatološke bolesti i bolesti starenja.

Internista će pregledati čoveka kao celinu , uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure.

Internistički pregled podrazumeva :

– anamnezu , detaljan razgovor sa pacijentom o njegovom zdravstvenom stanju

– klinički pregled

– merenje krvnog pritiska

– postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije

– eventualno predlaganje dopunskih ispitivanja

Pored specijalističkog (internističkog ) pregleda u našoj poliklinici se sprovode i brojne dodatne dijagnostičke procedure neophodne za ppostavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije : – EKG

– širok spektar ultrazvučnih pregleda sa kolor dopler sonografijom (srca , krvnih sudova ,trbuha , štitaste žlezde , dojki , bubrega … )

– kontinuirano praćenje EKG-a i krvnog pritiska ili holter EKG-a i holter krvnog pritiska

– test opterećenja srca

– endoskopski pregled jednjaka , želudca i dvanaestopalačnog creva

– endoskopski pregled kolona (debelog creva )

– anoskopija

– punkcija nodusa štitaste žlezde sa citološkom dijagnostikom

Interna medicina obuhvata niz subspecijalističkih grana :

– kardiologiju

– gastroenterologiju

– endokrinologiju

– reumatologiju

– pulmologiju

KARDIOLOGIJA

 

        Kardiologija je deo interne medicine koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.Kardiolog je subspecijalista za bolesti srca.

Srčane bolesti zauzimaju prvo mesto po učestalosti , posebno u našem podneblju , a starostna granica pojave ovih bolesti kod našeg stanovništva se sve više pomera ka mlađem uzrastu.

U našoj poliklinici možete uraditi kardiološki pregled sa EKG-om  i u zavisnosti od vašeg stanja  , fizikalnog nalaza i EKG-a možete uraditi i ultrazvučni pregeld srca ( eho srca ). Po potrebi se može uraditi i dodatna dijagnostika kao što je test opterećenja ( ergo test ) , kao i stres eho test , a takođe i holter krvnog pritiska i holter EKG-a , i to dvadestetčetvoročasovni i četrdesetosmočasovni.Nakon iscrpnog razgovora sa vama i obavljenih potrebnihh dijagnostičkih procedura i laboratorijskih analiza , naš kardiolog će vam postaviti dijagnozu i preporučiti adekvatnu terapiju ,a nadalje će kontrolisati vaše stanje i efekat terapije dok se tegobe ne povuku ili stanje stabilizuje.

Naš kardiolog pored dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti može sprovoditi  i prevenciju istih.Životni stil je najvažniji faktor koji utiče na funkciju srca.Pravilna ishrana , fizička aktivnost , kontrolisana telesna težina , naravno život bez duvanskog dima su najznačajniji u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.

 

GASTROENTEROLOGIJA

 

         Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti organa za varenje , počev od jednjaka , želudca , tankog i debelog creva , do rektuma. Njen domen rada su i jetra , žučna kesa i pankreas..

Pored detaljnog gastroenterološkog pregleda  , koji podrazumeva iscrpan razgovor sa o bolelim o njegovim tegobama i kliničkog pregleda , često je za dijagnostiku  bolesti puteva za varenje neophodno uraditi i endoskopiju ( ezofagogastroduodenoskopiju , kolonoskopiju i rektoskopiju ) ili radiološke preglede , od kojih je ultrazvučni pregled ( eho abdomena ) najčešće korišćen u praksi.

Ezofagogastroduodenoskopija ( gastroskopija ) je endoskopska metoda koja omogućava pregeld organa od usta do završetka dvanaesopalačnog creva.

Prikaz celog debelog creva je kolonoskopija ,a završnih delova debelog creva se naziva anoskopija, rektoskopija i sigmoidoskopija , zavisno koliki deo završnog dela debelog creva obuhvata.

Prilikom ovih endoskopskih snimanja se u slučaju sumnje na tumor može uzeti isečak sluzokože sumljivog mesta i dati na patohistološku analizu

 

ENDOKRINOLOGIJA

 

         Endokrinologija je oblast interne medicine koja se bavi radom žlezda sa unutrašnjim lučenjem i hormonskim statusom u organizmu.Hormoni su belančevine koje luče endokrine žlezde ( hipofiza , štitasta žlezda , paraštitaste žlezde , gonade, nadbubrežne žlezde , pankreas i dr. ) koje regulišu mnoge funkcije u organizmu , kao što su metabolizam , rast , gustinu kostiju i dr.

Dijabetes je na žalost bolest modernog doba.Bolesti štitaste žlezde , osteoporoza , gojaznost , poremećaji lipida u organizmu i povišen krvni pritisak spadaju po oblast endokrinologije.

Prevencija , dijagnostika i pravovremeno lečenje su jedini put da sprečite komplikacije koje ove bolesti nose sa sobom.

 

REUMATOLOGIJA

 

         Reumatologija je oblast interne medicine koja proučava veoma širok  dijapazon oboljenja koštano-zglobnog sistema , ali i sistemske bolesti vezivnog tkiva.

Reumatološke bolesti su uglavnom hronične , te pored revnosnog specijalističkog pregleda , specifične laboratorijske dijagnostike i adekvatne terapije , neophodan je i stalni nadzor zdravstvenog stanja.

Reumatološke bolesti su u porastu ne samo kod ljudi u godinama , nego i kod mlađih zbog pogoršanih uslova rada i života , loših navika , nekretanja , gojaznosti , ishrane ..

 

PULMOLOGIJA

 

         Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju probleme sa disanjem i plućima.

Bolesti pluća veoma su česte u našem podneblju što je povezano sa ubrzanim tempom života , neodgovarajućim uslovima života ( zagađrnje vazduha ) i neprimerenim navikama našeg stanovništva ( pušenje , odsustvo primene zaštitnih mera na radu i sl. ).

Zbog svega navedenog česte su infekcije pluća i drugih delova disajnih puteva , uključujući i tuberkulozu , kao i neinfektivne bolesti respiratornog trakta ( astma , alergijske bolesti , fibroza i druge degenerativne plućne promene i maligniteti )

Naše Internističke usluge

KOMPLETAN KARDIOLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM SRCA
STRES EHO TEST OPTEREĆENJA
24 h HOLTER EKG-a
48 h HOLTER EKG-a
24 h HOLTER KRVNOG PRITISKA
PREGLED REUMATOLOGA
PREGELD ENDOKRINOLOGA
PREGLED PULMOLOGA
PREGLED GASTROENTEROLOGA
ENDOSKOPSKI PREGLED GASTRODUODENUMA
ENDOSKOPSKI PREGLED KOLONA
SPIROMETRIJA

Razgovarajte sa Internistom

RADNO VREME SVAKI RADNI DAN OD 08.00 – 21.00 I SUBOTOM  OD 08.00 – 13.00

010 311 988, 010 311 987 / 064 19 34 102

consiliumdrspira@gmail.com

Stevana Sremca 50, Pirot