Neurologija

Neurologija je grana medicine koja izuičava poremećaj nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Pregled neurologa nije neprijatan niti bolan a obuhvata:

 • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju
 • Osnovnu procenu psihičkih funkcija
 • Neurološki pregled
 • Savet i preporuku za dalje lečenje

Neurološki pregled koga obavlja neurolog podrazumeva ispitivanje nerava glave (kranijalnih nerava), vida snage i napetosti telesnih mišića, refleksa, stabilnost pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orjentacije.

Različita neurološka oboljenja mogu prouzrokovati psihijatrijske poremećaje, pa se postavlja pitanje gde je granica neurologije i psihijatrije. To je kompleksno pitanje, obzirom da ne postoji uvek jasno definisana granica na biološkoj osnovi u ove dve specijalističke oblasti. U načelu, psihijatrija podrazumeva bolesti psihe, mentalna oboljenja u kojima se često ne može naći „biološki marker“ i koja u neurološkom smislu nema nikave ispade. Ipak, saradnja između neurologa i psihijatra je krucijalno važna kod različitih neurolopških oboljenja kod kojih pacijenti imaju prolazne ili trajne psihijatrijske poremećaje: kod psihičkih poremećaja u smislu otežanog pamćenja i rasuđivanja, te depresije nakog moždanog udara, kod obolelih od demencije, Parkinsonove, Hantingtonove i Alzhajmerove bolesti itd. Međutim, uloga psihijatra je značajna i kod hroničnih neuroloških oboljenja kao što su glavobolja. U takvim slučajevima pacijenti menjaju raspoloženje, postaju depresivni i anksiozni. Upravo je psihijatrijska terapijska procedura jedna od glavnih pomoći neurologa u lečenju ovakvih pacijenata.

Kada se javiti na pregeled neurologu?

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu:

 • Glavobolja, vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
 • Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
 • Iznenadni padovi bez gubitka svesti
 • Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
 • Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
 • Slabost jedne ruke i/ili noge, obostrano obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela
 • Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 • Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
 • Trnjenje jedne strane tela
 • Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost, prolazna ili stalna
 • Naglo nastali poremećaji orjentacije, pažnje, opažanja
 • Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
 • Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci
 • Preterano zamaranje bez drugog uzroka.

 

 

Neurološke usluge

Pregled neurologa
Pregled dečijeg neurologa

Razgovarajte sa neurologom

RADNO VREME SVAKI RADNI DAN OD 08.00 – 21.00 I SUBOTOM  OD 08.00 – 13.00

010 311 988, 010 311987 / 064 19 34 102

consiliumdrspira@gmail.com

Stevana Sremca 50, Pirot